M

אודות

Control

חברת My Control הוקמה בשנת 2007 על ידי איתן זכריה במטרה לסייע לחברות ולמשפחות להתמודד עם מציאות מורכבת. אבן היסוד של פעילות החברה היא תהליך שיפור ביצועים המיושם על עובדים בכל הדרגים כמו גם על משפחות בתהליכי ליווי שמטרתם להעניק ללקוחות כלים ומיומנויות לביצוע מיטבי של משימותיהם ומיצוי הפוטנציאל שלהם. תהליכי שיפור הביצועים, המיושמים ביחד עם לקוחות החברה הנם תהליכים הוליסטיים הנוגעים בכל האספקטים של החיים והעשייה העסקית ומספקים מיומנויות לצמיחה בתחומים שונים, עפ"י הגדרתם.

11 שנות ניסיון

מנכ"ל משותף
יעל
זכריה
בין לקוחותינו
מייסד ובעלים
איתן זכריה

מעגל שיפור הביצועים

טכנולוגיית הביצועים האנושיים 

תוכנת MY CONTROL

מתודת הליווי שלנו:

במסגרת הייעוצים הפרטניים האישיים והמשפחתיים אנו מיישמים שילוב מנצח של כלים אימוניים ופרקטיקות מעשיות מתקדמות של התנהלות כלכלית בעידן הדיגיטלי.

שיטת הליווי שלנו היא סינתיזה של 3 מתודות מנצחות:

המרכז הפיננסי

לכל אורך התכניות המשתתפים מלווים ע"י יועץ כלכלי אישי  וצוות המרכז הפיננסי של החברה.  היועצים מלווים אתכם לאורך כל הדרך. תפקידי המרכז הפיננסי יהיו בין היתר:

המלצות עלינו :