המרכז הפיננסי

המהות של התוכניות תהיה החתירה אל האיזון התקציבי, הצמיחה והשליטה הכלכלית המאפשרת מימוש יעדים כלכליים.

לכל אורך התוכניות ילוו את המשתתפים המלווה האישי שלהם וצוות המרכז הפיננסי של החברה. תפקידי המרכז הפיננסי יהיו בין היתר:

הפקת הדוחות הכספיים של הלקוחות אשר מלווים את הלקוח לכל אורך התכנית ומאפשרים לנו ולו לבחון מדי חודש את העמידה שלו ביעדים שלקח על עצמו ואת ההתכנסות שלו אל המטרות הכלכליות שהציב

גיבוש תכניות הפעולה, ההבראה והצמיחה

​מעקב ובקרה אחר הוצאות מזומן, חריגות ושונות

​​מתן הדרכה ותמיכה ללקוחות בנוסף על זו של המלווים האישיים ככל שיידרש לצורך השגת יעדי התכניות

​​הפנייה למומחי תוכן רלוונטיים תומכים על פי הנדרש: משכנתא, ביטוח, הדרכה בחלופות השקעה