top of page

פעילות של מעל לעשור בתחום הליווי וההדרכה הכלכלית בישראל - מה שמגדיר אותנו כחלוצי ומובילי התחום – הניבה ללקוחותינו בין היתר:

חיסכון רב, עושר פיננסי, אושר במסע להגשמת חלומות, ביטחון כלכלי, מודעות גבוהה, מעבר מחושך לאור בתחומים רבים, חיזוק הקשר והתקשורת בין בני הזוג והחזרת שליטה לחיים בנושא כה חשוב ומהותי.

לנו כחברה, ולעובדינו כפרטים, הניב העשור האחרון רגעים רבים של הישגים מפעימים ותחושה חוזרת ונשנית של שליחות ואמונה בחשיבות העשייה בתחום

המרכז הפיננסי

המהות של התוכניות תהיה החתירה אל האיזון התקציבי, הצמיחה והשליטה הכלכלית המאפשרת מימוש יעדים כלכליים.

לכל אורך התוכניות ילוו את המשתתפים המלווה האישי שלהם וצוות המרכז הפיננסי של החברה. תפקידי המרכז הפיננסי יהיו בין היתר:

הפקת הדוחות הכספיים של הלקוחות אשר מלווים את הלקוח לכל אורך התכנית ומאפשרים לנו ולו לבחון מדי חודש את העמידה שלו ביעדים שלקח על עצמו ואת ההתכנסות שלו אל המטרות הכלכליות שהציב

גיבוש תכניות הפעולה, ההבראה והצמיחה

​מעקב ובקרה אחר הוצאות מזומן, חריגות ושונות

​​מתן הדרכה ותמיכה ללקוחות בנוסף על זו של המלווים האישיים ככל שיידרש לצורך השגת יעדי התכניות

​​הפנייה למומחי תוכן רלוונטיים תומכים על פי הנדרש: משכנתא, ביטוח, הדרכה בחלופות השקעה

bottom of page