top of page

איך זה עובד?

לאחר שתשאירו את הפרטים שלכם, אנו ניצור עמכם קשר תוך 24 שעות ונתאם פגישת היכרות במקום ובשעות שנוחים לכם. המסע המשותף שלנו אשר יערך בליווי והדרכה של המחשלי"ם (מחזירי השליטה) המיומנים שלנו יעבור במספר אבני דרך:

אל אבן דרך הזו נגיע כאשר מצויים בידינו דוחות כלכליים מקיפים של המשפחה הכוללים: דוחות הוצאות והכנסות חודשיים וניתוח שלהם, מצב היתרות ומסגרות האשראי בבנקים, פירוט הלוואות והתחייבויות ועוד.

דוחות אלה יאפשרו לנו להכין את הניתוח של המצב הכלכלי ואת הכיוונים האפשריים לפעולה שתגשים את המטרות והיעדים שהוגדרו על ידיכם

2
תובנות
וגיבוש תכנית כלכלית

באבן דרך זו נעסוק במיפוי המצב הכלכלי של המשפחה ביחס למטרות שהוגדרו ובאיתור הפערים בין המצוי לרצוי.

הפעילות בשלב הזה כרוכה באיסוף נתונים מקיף על ההתנהלות הפיננסית השוטפת של המשפחה כמו גם על התחייבויותיה הכוללות וחסכונותיה

אבחון
1

חיים על פי תקציב הופכים בשלב מסוים להרגל וככזה הוא הופך לטבע. על מנת לסייע לכם להטמיע את המהלך יופקו על ידינו דוחות חודשיים המפרטים את ההכנסות, ההוצאות, מידת העמידה בתקציב שקבעתם ונקיים פגישות לניתוח ההצלחות והאתגרים שעוד נותרו

4
מעקב ובקרה

הפעילות הכלכלית של המשפחה שלכם היא פעילות עסקית לכל דבר ועניין. ככזו עליה להיות מנוהלת באמצעות תקציב מפורט של הכנסות והוצאות.

באבן דרך זו, נעסוק ביחד בתרגום התובנות, המטרות והיעדים לתקציב אשר יכוון וינהל את ההכנסות וההוצאות שלכם מכאן ואילך.

התקציב שיקבע יאפשר מעקב, בקרה, תיקונים ושינויים על פי צורך

3
תרגום התכנית הכלכלית לתקציב פעילות

באבן דרך המסכמת נסקור את הדרך שעשיתם בחודשים האחרונים ונעבור על דו"ח הנתונים הפיננסי המסכם.

נבחן את ההצלחות ומה עוד נדרש מכם לעשות על מנת להשיג את המירב ולמצות את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.

כמו כן, נעבה את התשתית לתכנית הצמיחה הכלכלית – החיסכון, מבנה הביטוחים והחיסכון הפנסיוני

5
סיכום ההצלחות
ותשתית לצמיחה

טלפון אחד עומד בין כל אחד ואחת לבין שליטה על החיים הכלכליים שלכם. זה הרגע לעשות את הצעד הראשון

השאירו פרטיכם עכשיו ונצא יחד למסע הזה - לחצו כאן

bottom of page