top of page

איך זה עובד?

התכניות שלנו

פיתחנו מגוון שירותים שיענו על הצרכים שלכם

מה הייתם רוצים לאמץ לחייכם מחר בבוקר?

איך זה עובד?

התוכניות שלנו

לקוחות עבר?

הכירו את התכנית בשבילכם-

שומרים על הפלוס

 
תכנית ליווי למשכנתא הראשונה
ליווי רכישת דירה
צמיחה פיננסית  
התכנית להגדלת הרווחיות במשפחה
תכנית שיקום למשפחות במינוס
לצאת מהמינוס
משפחות בשינוי
ליווי כלכלי למשפחות בתהליכי שינוי
תכנון כלכלי למעבר מיחיד לזוג
מתחתנים
התכנית לתכנון כלכלי בתקופת הפנסיה
פורשים
איך זה עובד

אל אבן דרך זו הזו נגיע כאשר מצויים בידינו דוחות כלכליים מקיפים של המשפחה הכוללים: דוחות הוצאות והכנסות חודשיים וניתוח שלהם, מצב היתרות ומסגרות האשראי בבנקים, פירוט הלוואות והתחייבויות ועוד.

דוחות אלה יאפשרו לנו להכין את הניתוח של המצב הכלכלי ואת הכיוונים האפשריים לפעולה שתגשים את המטרות והיעדים שהוגדרו על ידיכם

2
תובנות
וגיבוש תכנית כלכלית

הפעילות הכלכלית של המשפחה שלכם היא פעילות עסקית לכל דבר ועניין. ככזו עליה להיות מנוהלת באמצעות תקציב מפורט של הכנסות והוצאות.

באבן דרך זו, נעסוק ביחד בתרגום התובנות, המטרות והיעדים לתקציב אשר יכוון וינהל את ההכנסות וההוצאות שלכם מכאן ואילך.

התקציב שיקבע יאפשר מעקב, בקרה, תיקונים ושינויים על פי צורך

תרגום התכנית הכלכלית לתקציב פעילות
3

באבן דרך זו נעסוק במיפוי המצב הכלכלי של המשפחה ביחס למטרות שהוגדרו ובאיתור הפערים בין המצוי לרצוי.

הפעילות בשלב הזה כרוכה באיסוף נתונים מקיף על ההתנהלות הפיננסית השוטפת של המשפחה כמו גם על התחייבויותיה הכוללות וחסכונותיה

אבחון
1

באבן דרך המסכמת נסקור את הדרך שעשיתם בחודשים האחרונים ונעבור על דו"ח הנתונים הפיננסי המסכם.

נבחן את ההצלחות ומה עוד נדרש מכם לעשות על מנת להשיג את המירב ולמצות את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.

כמו כן, נעבה את התשתית לתכנית הצמיחה הכלכלית – החיסכון, מבנה הביטוחים והחיסכון הפנסיוני

5
סיכום ההצלחות
ותשתית לצמיחה

באבן דרך המסכמת נסקור את הדרך שעשיתם בחודשים האחרונים ונעבור על דו"ח הנתונים הפיננסי המסכם.

נבחן את ההצלחות ומה עוד נדרש מכם לעשות על מנת להשיג את המירב ולמצות את הפוטנציאל הכלכלי שלכם.

כמו כן, נעבה את התשתית לתכנית הצמיחה הכלכלית – החיסכון, מבנה הביטוחים והחיסכון הפנסיוני

5
סיכום ההצלחות
ותשתית לצמיחה

חיים על פי תקציב הופכים בשלב מסוים להרגל וככזה הוא הופך לטבע. על מנת לסייע לכם להטמיע את המהלך יופקו על ידינו דוחות חודשיים המפרטים את ההכנסות, ההוצאות, מידת העמידה בתקציב שקבעתם ונקיים פגישות לניתוח ההצלחות והאתגרים שעוד נותרו

4
מעקב ובקרה
shutterstock_589964753_opt.jpg

טלפון אחד עומד בין כל אחד ואחת לבין שליטה על החיים הכלכליים שלכם.

זה הרגע לעשות את הצעד הראשון!

השאירו פרטיכם עכשיו ונצא יחד למסע הזה -

 לחצו כאן

bottom of page